Đối tác

MADRIX

New Lighting Technology Company Limited

 

33/35 Go Dau Street, Tan Rules Ward
Tan Phu District
Ho Chi Minh City
Vietnam

 

Contact Person: Mr. Phan van Ngay

 

T: +84 08 355 941 52
F: +84 08 355 900 51

M:0909097812

phanvanngay@gmail.com
www.led-disco.com

 

Danh sách Đối tác